Home
Technieken

Mijn werkwijze is een combinatie van Reiki, Aurahealing, Sjamanisme en een enegetische techniek gebaseerd op trilling en frequenties.
  Hieronder kunt u meer uitleg vinden over de verschillende technieken.

Reiki
Reiki is een therapie die behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei ('geest' of 'ziel') en 気 ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld". Reiki is een methode, een spiritueel pad, dat steeds meer beoefenaars kent. Een van de aspecten van Reiki is de mogelijkheid niet alleen jezelf maar ook anderen te behandelen, te helen.


Aurahealing
Het menselijk energieveld (aura) staat in directe wisselwerking met elk aspect van de mens. Elke blokkade en zelfs een blokkade die nog aan het ontstaan is in de vorm van gedachten, emoties en leefpatronen heeft een directe weerslag op het totale energieveld. Delen worden overactief, verharden of worden juist zwakker en bepaalde chakra’s zijn in of uit balans. Aurahealing betekent dat je het menselijk energieveld kan waarnemen en herstellen zonder het aan te raken. Ik werk met de chakra's en analyseer alle energielagen van het lichaam. Daarna wordt elke laag gerepareerd en worden verstorende energieën verwijderd. Ook worden verloren zieledelen hersteld.

Het nut van Aurahealing
Het helen van het energieveld op deze manier biedt heling en ondersteuning bij aandoeningen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. In de praktijk betekent dit dat sommige mensen een sessie ondergaan omdat ze weten en voelen dat het ze verder brengt op hun pad van persoonlijke, spirituele transformatie terwijl andere mensen behandeld willen worden omdat ze actief willen werken aan de heling van de eigen emotionele, mentale of fysieke staat van zijn. De auratouch technieken zijn namelijk ook heel geschikt om mensen te ondersteunen en helpen helen op fysiek gebied. Niet alleen bij lichte aandoeningen maar ook bij zwardere aandoeningen is auratouch de aangewezen manier om iemand te behandelen en en bijvoorbeeld de negatieve effecten van vele reguliere therapieën aanzienlijk te verlichten. Verder brengt de auratouch techniek veelal direct verlichting bij pijn.Sjamanisme
Het sjamanisme wordt als de oudste heelmethode van de mensheid beschouwd. Om een sjamaan te worden, werd een persoon al in zijn vroege jaren door de dorpssjamaan verkozen. Hiermee begon voor hem een lange en zware periode van opleiding. De sjamaan was er niet alleen voor lichaam en geest van de dorpsbewoners, maar zorgde tevens voor het gehele welbevinden van de dorpsgemeenschap.

Helaas zijn zulke ‘oersjamanen’ in onze wereld zeldzaam geworden, hier en daar zijn ze echter nog in Zuid-Amerika, Afrika, Indonesië, Siberië, Australië, Noord-Amerika en enkele andere landen. (Met ‘oersjamanen’ bedoel ik met respect diegenen die nog de oude vorm van opleiding hebben doorlopen, of dit nu nog doen.) Lang geleden was het sjamanisme over de hele wereld verspreid, dit feit maakt ons allen verwant aan de sjamaanse cultuur. Het is daarom in onze oorsprong verankerd, waar op deze wereld we ons ook bevinden.

De ‘New Age’ sjamaan neemt uit de verschillende tradities die delen eruit die voor hem van belang zijn. Hij werkt dan daarmee en schept op die manier zijn eigen sjamaanse traditie en erfgoed. Door deze uitgebreide kennis past hij veel beter in de stijl en het tempo van de huidige tijd, waarin vaker verschillende culturen samenleven. De mensheid is vergeten hoe het is om met moeder aarde in harmonie te leven en om zichzelf en anderen te respecteren.

Om in de niet-alledaagse realiteit te kunnen bewegen verandert de sjamaan zijn bewustzijnstoestand en gaat in trance. Om in deze toestand beschermd te zijn creëert hij een heilige plaats, de sjamanencirkel. De trommel is het belangrijkste werktuig van een sjamaan. Volgens Leo Rutherford in zijn boek “De principes van het sjamanisme” is de trommel volgens velen het meest bewustzijnsveranderende, helende artefact van de mensheid. De monotone slag en de lage vibraties brengen de sjamaan snel in zijn veranderde bewustzijnstoestand, waarin hij zijn reizen in de ‘nagual’- wereld begint. Tijdens de reis werkt de trommel als een soort levensdraad, die de sjamaan met de dagelijkse realiteit verbindt en hem ervan weerhoudt verloren te raken. De trommel roept hem aan het eind van de reis terug en begeleidt hem veilig weer naar huis. Voor meer informatie over sjamanisme verwijs ik u naar www.shamanshome.com


Energetische behandelingen
Bij de energetische behandelingen maak ik gebruik van de trilling en frequentie van het lichaam van de client. Elke aandoening heeft zijn eigen specifieke trilling. Via mijn handen breng ik de gezonde trilling over op de client. Ik herstel de verbinding tussen de hersenen en de lichaamscellen en zorg ervoor dat deze via het zenuwstelsel weer met elkaar communiceren. Deze behandeling is gebaseerd op de wetenschap dat alles wat leeft uit energie bestaat en dat elk levend organisme een eigen specifieke trilling heeft. Bij ziekte is deze trilling verstoord geraakt. Met behulp van de energetsche behandeling herstel ik dit.